Obracarki/ Zmieniarki do palet, Obracarki roli, obracarki stosu papieru/kartonu

Firma Redux – www.obracarki.pl posiada szereg urządzeń bardzo przydatnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, drukarskim, opakowaniowym. W zależności od rodzaju czynności, które chcemy wykonać polecamy trzy kategorie obracarek / zmieniarek palet / manipulatorów roli / odwracarek stosu papieru lub kartonu:

Jak wybrać odpowiednie urządzenie?

Trzeba sobie zadać pytanie: Jaką czynność potrzebują Państwo wykonać? Do jakiej branży będzie przeznaczone urządzenie? Jaki element chcemy obrócić?

Wymieniarki palet

Wymieniarki do palet będą potrzebne zawsze tam, gdzie istnieje potrzeba wymiany palety z różnych względów. Przyczyny wymiany palet są różne – opisane w wielu miejscach na naszej stronie. Urządzenia do wymiany palet, ponieważ nazewnictwo jest szerokie – posiadają różne nazwy takie jak: wymieniarki do palet, zmieniarki do palet, obracarki do palet, podmieniarki do palet, odwrotnice do palet, obrotnice do palet, zamieniarki palet, ściskarki palet itp.

W sytuacjach, w których nie chcemy wymieniać palet spod towaru a jedynie obracać palety z towarem – również będziemy potrzebować obracarek do palet. I choć nazwa „obracarka palet” dotyczy wszystkich urządzeń na naszej stronie to tak naprawdę powinna dotyczyć tylko tych sytuacji, gdzie mówimy stricte o obracaniu palet z towarem. Czyli możemy obracać palety z towarem i dzięki temu wymieniać palety lub też chcemy obracać palety z towarem dla samego obracania (np.: obrót stosu papieru lub obrót stosu kartonu w celu zadrukowania drugiej strony).

Obracarki stosu papieru, kartonu

Obracarki stosu papieru lub kartonu będą potrzebne tam gdzie istnieje potrzeba odwracania kartek papieru, formatek kartonowych (branże drukarska, opakowaniowa) lub elementów płytowych (meble, różnorodni producenci) itp.

Urządzenia do obracania stosu również mają zróżnicowane określenia jak np.: obracarki stosu, odwracarki stosu, obrotnice papieru, wywrotnice stosu papieru, inwertery do stosu.
Obracarki stosu papieru lub kartonu mogą być stacjonarne lub w wersji elektrycznego wózka.

Obracarki roli

Obracarki roli, manipulatory rolek będą potrzebne wszędzie tam, gdzie będzie istniała potrzeba transportowania roli, obracania roli, podjęcia rolki z palety, założenia rolki na maszynę lub zdjęcia jej z maszyny. Manipulatory rolki są to wózki elektryczne lub półelektryczne (z trakcją ręczną). Obracarki roli wyróżniają się różnorodnością aplikacji montowanych na ramieniu operacyjnym wózka; mogą posiadać trzpień do podjęcia rolki w gilzie, mogą mieć chwytak obejmujący i obracający rolkę lub mogą mieć tzw. kołyskę do poziomego transportu rolki do / lub z maszyny.
Nazewnictwo obracarek roli: manipulatory rolek, odwracarki rolek, wózki manipulacyjne do roli, wózki do laminatu, manipulatory rolek foliowych, obrotnice rolek, chwytaki do rolek itp.

————–

Firma Redux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. posiada w swojej bogatej ofercie sprzedażowej szereg wielofunkcyjnych urządzeń służących przede wszystkim wymianie palet spod towarów gabarytowych ogólnie zwanych obracarkami palet oraz manipulatorów do podnoszenia i obracania rolek papieru lub folii a także odwracarek, obracarek stosu papieru lub kartonu.

Jak wybrać odpowiednią obracarkę?

Urządzenia do wymiany palet, obracania stosu lub roli można podzielić na trzy zasadnicze grupy urządzeń.

Obracarki palet

Głównie branże spożywcza oraz farmaceutyczna (zmiana palety pod towarem z np. drewnianej typu Euro na plastykową lub higieniczną). Obracarki palet dostępne są w wersji mobilnej w formie wózka elektrycznego z możliwością podnoszenia i obrotu palety z towarem lub w wersji stacjonarnej do obracania, przechylania palet z towarem. W wersji stacjonarnej paleta z towarem kładziona jest na obracarkę palet za pomocą wózka widłowego lub paleciaka, obracarka w zależności od wersji dokonuje obrotu/ przechylenia / przepchania / uniesienia, a towar ze zmienioną paletą jest odbierany z powrotem za pomocą wózka widłowego lub paleciaka. Istnieją na rynku, w terminologii branżowej różne określenia na tego typu maszyny: obracarki palet, zmieniarki palet, obrotnice palet, obrotnice stosu, odwracarki palet, wymieniarki palet, manipulatory palet, przewracarki palet, odwracarki stosu, przechylarki palet itp. Przeczytaj o zaletach obracarek do palet.

Obracarki roli

Obracarki papieru lub folii – głównie branża drukarska (nadruk na roli papieru lub folii) lub produkcja papieru. W ofercie znajduje sie szereg mobilnych wózków do obracania roli. Główne zadania manipulatora to pochwycenie roli w pozycji pionowej, obrót do poziomej lub na odwrót i podanie do maszyny drukującej. Sposób podjęcia roli przez manipulator odbywa  się za pomocą trzpienia obracarki wsuwanego w gilzę rolki lub poprzez chwytak manipulatora, który chwyta rolkę od zewnątrz. Obracarka roli występuje w wersji mobilnej w formie wózka elektrycznego (rolki do 150, 300, 600 kg lub 1000kg ). Istnieją również inne określenia w terminologii branżowej takie jak: obracarka roli, obrotnica roli, manipulator roli, wózek do roli itp.

Obracarki stosu

Głównie branża drukarska, gdzie istnieje potrzeba podania stosu papieru do maszyny drukującej i odwrócenie stosu w celu zadrukowania drugich stron arkuszy papieru lub kartonu. Obracarki stosu dostępne są w wersji mobilnej lub stacjonarnej. Istnieją różne typy obracarek stosu, w wersjach np. z przedmuchiwaniem kartek papieru za pomocą strumienia sprężonego powietrza. Odwracarki stosu są odpowiednie dla formatów papieru od 50×70 cm aż do 145×205 cm. W terminologii branżowej mamy do czynienia z określeniami typu: odwracarka stosu papieru, obracarka stosu, przewracarka stosu, obrotnica stosu, utrząsarka stosu, wyrównywarka stosu, manipulator stosu itp.

Parametry techniczne obracarek do palet

Zmieniarka do palet jest przeznaczona do podmiany palet, który z uwagi na jego strukturę nie może być obracany, przewracany, przechylany.

W celu wybrania odpowiedniej kategorii obracarek – należy wybrać z trzech poniższych kategorii:

Obracarki Palet / Zmieniarki Palet stacjonarne i mobilne

Obracarki Palet / Zmieniarki Palet stacjonarne i mobilne

Obracarki / Manipulatory Roli papieru lub folii

Obracarki / Manipulatory Roli papieru lub folii

Wózki transportowe, manipulatory do rolek

Wózki transportowe, manipulatory do rolek

Obracarki / Odwracarki stosu papieru stacjonarne i mobilne

Obracarki / Odwracarki stosu papieru stacjonarne i mobilne