Serwis obracarek do palet, manipulatorów roli oraz odwracarek stosu

Serwis
Firma Redux Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. świadczy usługi serwisowe urządzeń do manipulacji palet lub roli, które sprzedaje.

Są to: obracarki do palet, obrotnice do palet, zmieniarki palet Euro i Przemysłowe, Odwracarki Palet, Manipulatory towarów na paletach, Manipulatory rolek papieru, Manipulatory rolek foliowych, Manipulatory bobin papierowych, Ręczne wózki do manipulacji roli, Elektryczne wózki do obracania rolką, Wózki chwytakowe do obsługi rolek, Wózki trzpieniowe do manipulowania rolką foliową, Wózki do laminatu, Inwertery paletowe, Stacjonarne obracarki do palet, Invertery platformowe, Inwertery mobilne, Invertery w formie wózków pieszojezdnych obrotnice stosu papieru, obrotnice stosu kartonu i inne obracarki lub zmieniarki palet, które zostały dostarczone na terenie Polski w koncernach lub mniejszych przedsiębiorstwach.

Jeśli chodzi o mobilne obracarki roli lub mobilne obracarki do palet z towarami to podlegają one dozorowi technicznemu (UDT) ponieważ są to wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.12.2012 r.).

 

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem eksploatacji mobilnej obracarki – urządzenie to należy zgłosić do lokalnego Oddziału UDT po więcej szczegółów zapraszamy na: https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi.

Oprócz tego, zarówno operator wózka jak i osoba dokonująca czynności serwisowych lub konserwacyjnych powinna posiadać odpowiednie uprawnienia.
https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-transportu-bliskiego-utb/wozek-jezdniowy-podnosnikowy.

 

Świadczymy następujące usługi serwisowe i okołoserwisowe

  • Prace naprawcze obracarek, wózków manipulacyjnych, Inwerterów itp. dostarczonych do naszych klientów w ramach rocznego (standardowo) okresu gwarancyjnego . Są to prace wykonywane po uprzednim zgłoszeniu przez klienta, powstałe w wyniku uszkodzenia obracarki nie z winy Użytkownika (rozszczelnienie węża hydraulicznego, brak działania przycisków funkcyjnych, blokada hamulca w kole napędowym – w przypadku mobilnych obracarek i tym podobnych usterek). Te prace naprawcze nie dotyczą wymiany elementów zużywających się (jak okładziny kół w manipulatorach) lub uszkodzeń mechanicznych obracarek powstałych z winy Użytkownika (zagięcia blach, uszkodzenia konstrukcji obracarek) a także uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem obracarek (używanie obracarki niezgodnego z jej przeznaczeniem lub nieprzestrzeganiem zasad konserwacji opisanych w dostarczanej DTRce (lub Instrukcji Użytkowania).
  • Prace serwisowe obracarek, manipulatorów w trakcie trwania gwarancji. Są to prace serwisowe przeprowadzane na życzenie i po uprzedniej konsultacji z Użytkownikiem urządzenia. Są polecane w sytuacjach znacznej eksploatacji urządzeń (zwłaszcza obracarek mobilnych, ale także stacjonarnych Inverterów), które są użytkowane od dnia uruchomienia niemal „non stop”. Takie prace serwisowe (m.in. wymiana oleju, smarowania, kalibracje itp.) podlegają oddzielnej opłacie wg. ustaleń z Użytkownikiem w uzgodnionych czasookresach np. po 3 miesiącach, po pół roku lub po roku od daty przekazania do eksploatacji takiej obracarki.
  • Prace serwisowe obracarek, manipulatorów po zakończonym okresie gwarancji (np. co 6 miesięcy lub najpóźniej co 12 miesięcy) wg uzgodnień jak powyżej.
  • Prace naprawcze obracarek po zakończonym okresie gwarancji wg odrębnych ustaleń (zgłoszenie – ustalenie – realizacja)

 

KONSULTANT
+48 605 221 237