Obracarki palet stacjonarne i mobilne typu inwertery, przechylarki

Obracarki palet to ogólna nazwa na urządzenia służące wymianie palet spod towaru. Ale obracanie ładunku wraz z paletą jest tylko jednym ze sposobów wymiany palety. Często się zdarza, że nie można obracać towaru wraz z paletą z uwagi na zaburzenie struktury obracanego ładunku (szklane pojemniki, tabletki w słoikach, różne substancje które nie mogą być obracane.) Wtedy korzystamy z innych rodzajów "obracarek" np. poprzez przechylanie o 120-95 stopni do tyłu, ściskanie i podnoszenie. Dlatego w nazewnictwie tych urządzeń posługujemy się określaniami typu: zmieniarka palet, przechylarka palet, przewracarka palet, obrotnica palet, podmieniarka palet, zamieniarka palet itd. Często też się zdarza, że nie mamy miejsca na postawienie stacjonarnej obracarki. Wtedy możemy wybrać jedną z kliku mobilnych, ruchomych wózków elektrycznych, które z powodzeniem radzą sobie z szeroko rozumianą wymianą palet, podmiana palet, 

Oczywiście nie zawsze chodzi o wymianę palet spod towaru. Czasem potrzeba jest obracania towaru z uwagi na uwarunkowania technologicznie (np. obracanie bloków serowych w celu jednorodnego dojrzewania, obracanie pojemników garmażeryjnych w celu ujednolicenia wypełnienia w pojemnikach lub wyciąganie przekładek spomiędzy warstw towarów mrożonych itp.)

Obracarki / zmieniarki palet dzielimy na stacjonarne i mobilne. Jakie są zalety obracarek?

Wśród stacjonarnych wyróżniamy:

  • obracarki typu inwertery (Toppy Inverter, Toppy Inverter Silver lub Toppy Inverter Floor Level, inwerter beli), wstawianie towaru do obracarki, zamykanie obydwu platform, obracanie  o 180 stopni towaru wraz z paletą wokół poziomej osi głębokości gabarytowego ładunku, który z reguły ma kształt mniej lub bardziej jednolitego prostopadłościanu. 
  • obracarki typu przechylarki (Toppy V-Shape) które po wstawieniu towaru na platformę urządzenia przechylają go całkowice o 120 stopni i odkładają samą paletę, a nastepnie całytowar jest odchylany spowrotem do pionu na nowej już palecie.
  • obracarki typu ściskające towar i unoszące lub przytrzymujące ładunek (Side Press fixed, Toppy Four Press lub Four Fingers); wtedy wystarczy podjechać do zmieniarki palet, sam towar zostanie ściśnięty i uniesiony a paleta zwolniona do wymiany.
  • obracarki typu przepycharki (Toppy Side Mover Fixed, Master Inverter), które przesuwają (przepychają) ładunek z jednej palety na drugą ustawioną obok.

Mobilne wózki , zmieniarki, obracarki, odwracarki palet to przede wszystkim:

  • klasyczne obracarki palet, mobilne, (seria Toppy Pharma Advance), które to wjeżdżają w paletę z towarem, zaciskają widły z góry i dołu towaru, przechylają całość na sibie do pozycji 90 stopni, następnie dokonywany jest ręczny obrót o 90 stopni i w końcu całość jest odkładana zpowrotem na podłogę. W ten sposób paleta, która była na górze znajduje się na dole i vice versa.
  • zmieniarki palet z bocznymi płytami zaciskowymi (Toppy Side Press 1400 lub 300 oraz WB) które chwytają towar i unoszą go do góry w celu przejechania z towarem na inną paletę.
  • zmieniarki palet, które łączą w sobie obie powyższe funkcje (Toppy Dual Press) czyli wymianę palety poprzez przechylenie i obrót a także ścisk i unoszenie.
  • zmieniarka, która przesuwa towar z palety na drugą, ustawioną obok paletę (Toppy Side Mover).
  • sztaplowanie towaru na palecie, sztaplowanie ładunku na palecie.

W celu wybrania interesującej obracarki palet kliknij w odpowiednie pole:

Wybierz produkt:

Mobilne

Zmieniarka palet Side Mover
Zmieniarka palet Side Mover

Obracarka Toppy Pharma Advance
Obracarka Toppy Pharma Advance

Obracarka Toppy Ph Advance WB
Obracarka Toppy Ph Advance WB

Obracarka Maxi Toppy Ph Advance
Obracarka Maxi Toppy Ph Advance

Obracarka Maxi Toppy Ph Adv WB
Obracarka Maxi Toppy Ph Adv WB

Obracarka Maxi Toppy Ph Plus
Obracarka Maxi Toppy Ph Plus

Obracarka Maxi Toppy Ph PlusWB
Obracarka Maxi Toppy Ph PlusWB

Obracarka Toppy Ph Dual Press
Obracarka Toppy Ph Dual Press

Obracarka Maxi Toppy Dual Press
Obracarka Maxi Toppy Dual Press

Obracarka Toppy Side Press WB 1400
Obracarka Toppy Side Press WB 1400

Obracarka Side Press Euro 1400
Obracarka Side Press Euro 1400

Obracarka Toppy Side Press WB 300
Obracarka Toppy Side Press WB 300

Obracarka Side Press Europalet 300
Obracarka Side Press Europalet 300

Stacjonarne

Zmieniarka do palet ze sztaplarką
Zmieniarka do palet ze sztaplarką

Obracarka Toppy Inverter 550-1680
Obracarka Toppy Inverter 550-1680

Obracarka Toppy Inverter 650-2000
Obracarka Toppy Inverter 650-2000

Obracarka Toppy Inverter Floor Level
Obracarka Toppy Inverter Floor Level

Obracarka Toppy Inverter Mono
Obracarka Toppy Inverter Mono

Obracarka Toppy Inverter Auto
Obracarka Toppy Inverter Auto

Zmieniarka palet Toppy V–Shape 120°
Zmieniarka palet Toppy V–Shape 120°

Zmieniarka palet Toppy V–Shape auto
Zmieniarka palet Toppy V–Shape auto

Zmieniarka Toppy V–Shape AutoLogis
Zmieniarka Toppy V–Shape AutoLogis

Zmieniarka palet Side Press Fixed
Zmieniarka palet Side Press Fixed

Obracarka Toppy L-Shape
Obracarka Toppy L-Shape

Zmieniarka Toppy Four Press
Zmieniarka Toppy Four Pressg

Zmieniarka palet Master Inverter
Zmieniarka palet Master Inverter

Zmieniarka palet Side Mover fixed
Zmieniarka palet Side Mover fixed