Obracarki palet stacjonarne i mobilne typu inwertery, przechylarki

Kiedy potrzebne będą zmieniarki / obracarki / wymieniarki do palet?

Wtedy, gdy działają Państwo w branżach:

spożywczej (produkcja, przetwórstwo lub magazynowanie produktów spożywczych),


farmaceutycznej (produkcja, przetwarzanie, magazynowanie lub konfekcjonowanie produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych itp.),

kosmetycznej (produkcja, przetwarzanie, magazynowanie wyrobów kosmetycznych, np.: szamponów, kremów itp.)


logistycznej (centra dystrybucyjne, magazyny, przeładunek towarów konfekcjonowanych na wszelkiego rodzaju paletach, przekładanie towarów na inne palety),


innej branży np. w trakcie produkcji danego elementu powstaje potrzeba odwrócenia go o 180° (np. element płytowy, który trzeba pomalować lub polakierować z drugiej strony) lub o 90°).

 

Pozostałe zastosowanie zmieniarek / obracarek / wymieniarek do palet

Przed wprowadzeniem towaru na produkcję chcemy wymienić brudną / uszkodzoną / z innego materiału – paletę spod towaru / surowca potrzebnego do produkcji zamkniętego w opakowaniach typu: pudła kartonowe, worki, big bagi, puszki, wiaderka, butelki. Z reguły będzie to wymiana palety drewnianej na paletę plastykową lub aluminiową.


Przed wysyłką towaru gotowego (po produkcji) istnieje potrzeba wymiany palety na tańszą lub klient zażąda otrzymywać towary na paletach innych niż te, na których mu Państwo dostarczacie. Z reguły będzie to wymiana palety plastykowej lub aluminiowej na tańszą, drewnianą, jednorazową.


Na magazynie lub w centrum przeładunkowym wymagane jest „prostowanie” towaru nieprawidłowo ułożonego na palecie.


Wszędzie tam, gdzie mamy towar ułożony w warstwach (np. kartonach lub workach) i jedna z warstw jest uszkodzona (lub z jakichś innych względów potrzebujemy się do niej dostać).


Ze względu na wymogi higieniczne, fitosanitarne, HACCP lub inne tego typu wymagania – istnieje potrzeba wymiana palety.


Ale potrzeba obracania palet z towarem może być również z uwagi na samą potrzebę obrócenia towaru o 180° lub o 90°.


Obracanie towaru na paletach o 180° może być w przypadku gdy chcemy obrócić towar / ładunek na palecie ze względów technologicznych, potrzebnych w procesie produkcji (odwracanie stosu płyt kartonowych umieszczonych na paletach typu Euro lub większych, obrót płyt drewnianych, MDF lub obracanie innych płaskich elementów płytowych ułożonych jeden na drugim.

Obracanie towaru na paletach o 90°, np. gdy mamy towar (mięso, warzywa) układane w pudłach kartonowych i przed włożeniem ich do mroźni lub komory szokowej – trzeba poprzekładać towar odpowiednimi przekładkami aby kartony się nie posklejały. Wtedy kładziemy na obracarkę paletę z pudłami – obracamy o 90° i luzując platformy dociskowe – umożliwiamy włożenie przekładek.
Istnieje również możliwość odwrotnej czynności – po wyciągnięciu zmrożonych kartonów z przekładkami z mroźni – kładziemy na obracarkę i możemy wyjąć przekładki spomiędzy warstw kartonów.


Obracanie o 180° rolek foliowych, papierowych, z laminatem, które są ostreczowane i ułożone na paletach.


Wymiana palet spod mrożonek:


Lub wymiana palet spod innych gabarytowych produktów:


Istnieją na rynku, w terminologii branżowej różne określenia na tego typu maszyny: obracarki palet, zmieniarki palet, obrotnice palet, obrotnice stosu, odwracarki palet, wymieniarki palet, manipulatory palet, przewracarki palet, odwracarki stosu, przechylarki palet itp. Przeczytaj o zaletach obracarek do palet.

—-

Czym są obracarki palet?

Obracarki palet to ogólna nazwa na urządzenia służące wymianie palet spod towaru, ale obracanie ładunku wraz z paletą jest tylko jednym ze sposobów wymiany palety. Często się zdarza, że nie można obracać towaru wraz z paletą z uwagi na zaburzenie struktury obracanego ładunku (szklane pojemniki, tabletki w słoikach, różne substancje, które nie mogą być obracane). Wtedy korzystamy z innych rodzajów „obracarek” np. poprzez przechylanie o 120-95 stopni do tyłu, ściskanie i podnoszenie. Dlatego w nazewnictwie tych urządzeń posługujemy się określeniami typu: zmieniarka palet, przechylarka palet, przewracarka palet, obrotnica palet, podmieniarki nośników, zamieniarka palet itd. Często też się zdarza, że nie mamy miejsca na postawienie stacjonarnej obracarki. Wtedy możemy wybrać jedną z kilku mobilnych, ruchomych elektrycznych wózków do wymiany palet, które z powodzeniem radzą sobie z szeroko rozumianą podmianą palet.

Do czego służy obracarka?

Oczywiście nie zawsze chodzi o wymianę palet spod towaru. Czasem konieczne jest obracanie towaru z uwagi na uwarunkowania technologicznie (np. obracanie bloków serowych w celu jednorodnego dojrzewania, obracanie pojemników garmażeryjnych w celu ujednolicenia wypełnienia w pojemnikach lub wyciąganie przekładek spomiędzy warstw towarów mrożonych itp.)

Obracarki/zmieniarki palet dzielimy na stacjonarne i mobilne. Jakie są ich zalety?

Jakie rodzaje obracarek stacjonarnych wyróżniamy?

  • obrotnica do palet typu inwerter (Toppy Inverter, Toppy Inverter Silver lub Toppy Inverter Floor Level, inwerter beli) – wstawianie towaru do obracarki, zamykanie obydwu platform, obracanie o 180 stopni towaru wraz z paletą wokół poziomej osi głębokości gabarytowego ładunku, który z reguły ma kształt mniej lub bardziej jednolitego prostopadłościanu.
  • obracarki typu przechylarki (Toppy V-Shape), które po wstawieniu towaru na platformę urządzenia przechylają go całkowicie o 120 stopni i odkładają samą paletę, a następnie cały towar jest odchylany z powrotem do pionu na nowej już palecie.
  • obracarki typu ściskające towar i unoszące lub przytrzymujące ładunek (Side Press Fixed, Toppy Four Press lub Four Fingers) – wtedy wystarczy podjechać do zamieniarki palet, wówczas sam towar zostanie ściśnięty i uniesiony, a paleta zwolniona do wymiany.
  • obracarki typu przepycharki (Toppy Side Mover Fixed, Master Inverter), które przesuwają (przepychają) ładunek z jednej palety na drugą, ustawioną obok.

Najpopularniejsze mobilne wózki, zmieniarki, obracarki, odwracarki palet:

  • klasyczne obracarki palet mobilne, (seria Toppy Pharma Advance) które to wjeżdżają w paletę z towarem, zaciskają widły z góry i dołu towaru, przechylają całość na siebie do pozycji 90 stopni, następnie dokonywany jest ręczny obrót o 90 stopni i w końcu całość jest odkładana z powrotem na podłogę. W ten sposób paleta, która była na górze znajduje się na dole i vice versa.
  • zmieniarki palet z bocznymi płytami zaciskowymi (Toppy Side Press 1400 lub 300 oraz WB), które chwytają towar i unoszą go do góry w celu przejechania z towarem na inną paletę.
  • podnośnik paletowy elektryczny, który łączy w sobie obie powyższe funkcje (Toppy Dual Press), czyli wymianę palety poprzez przechylenie i obrót, a także ścisk i unoszenie.
  • przekładarki towaru na paletę, które przesuwają towar z palety na drugą, ustawioną obok paletę (Toppy Side Mover).
  • sztaplowanie towaru na palecie, sztaplowanie ładunku na palecie.

Parametry techniczne obracarek do palet

Nasze obracarki do palet spełniają oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.