Jakie są zalety obracarek / manipulatorów do rolek / bobin papieru?

Wszystkie obracarki roli są wykonane jako wózki z odpowiednią aplikacją do rolek (chwytak do roli lub trzpień do rolki).

Są to obracarki albo półelektryczne z trakcją ręczną i podnoszeniem i obracaniem rolki mechanicznym albo w pełni elektryczne obracarki roli (zasilane akumulatorem) z trakcją mechaniczną, podnoszeniem i obracaniem rolki również mechanicznym.

 • Prosty rozładunek rolek stojących pionowo (gilza rolki pionowo)  za pomocą trzpienia wkładanego do gilzy rolki lub za pomocą chwytaka obejmującego rolkę w środku jej wysokości po obwodzie
 • Prosty rozładunek rolek leżących poziomo w pozycji tocznej rolki (gilza rolki poziomu)  za pomocą trzpienia wkładanego do gilzy rolki lub za pomocą chwytaka obejmującego rolkę w środku jej wysokości po obwodzie
  • Możliwość nakładania rolki na trzpień maszyny za pomocą obracarki trzpieniowej lub za pomocą obracarki chwytakowej (tutaj odnośnik do odpowiedniej podstrony)
 • Konstrukcja wózka do rolek solidna i łatwa w utrzymaniu – udźwig dopasowany do ciężaru rolki.
 • Bezpieczne i kontrolowane obracanie / transportowanie rolek za pomocą obrotowego trzpienia lub chwytaka obracarki.
 • Zmniejszanie udziału człowieka w obsłudze przewożenia, manipulacji rolki dzięki użytkowaniu obracarki do rolek.
 • Obracarki do roli służą ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników
 • Możliwość obracania, przewożenia rolek z różnych materiałów takich jak rolki foliowe, rolki z włókniną, bobiny papierowe, rolki z laminatem
 • Wózki do roli, manipulatory  rolek umożliwiają polepszanie warunków BHP na magazynie (brak ręcznego przerzucania rolek z palety na paletę lub wykonywania ryzykownych manipulacji rolkami).
 • Brak obciążania układu kostno-mięśniowego pracowników przy: podnoszeniu rolek, obracaniu rolek, manipulacji bobinami papieru, ręcznego zakładania rolki na maszynę itd..
 • Spełnienie wymogów  HAACP, GMP, fitosanitarnych i innych (jest to szczególnie ważne przy zakładach produkcyjnych  spożywczych lub farmaceutycznych przy wprowadzaniu rolek na paletach „czystych” – stąd potrzeba wymiany palety).
 • Usprawnianie procesów technologicznych, logistycznych, magazynowych przez Zakłady używające profesjonalnych wózków do laminatów, obracarek roli, manipulatorów do roli.
 • Wymiana uszkodzonej palety pod rolkami.
 • Zdejmowanie rolek ułożonych jedna na drugiej w pozycji pionowej na średnicy (gilza pionowo), wtedy w zależności od potrzeby używamy wózka z chwytakiem lub wózka z trzpieniem.
 • Układanie rolek ułożonych jedna na drugiej w pozycji poziomej (tocznej) – gilza poziomo), wtedy w zależności od sytuacji używamy wózka z chwytakiem do roli lub wózka z trzpieniem do roli.
 • Zdejmowanie rolek ułożonych jedna na drugiej w pozycji pionowej na średnicy (gilza pionowo), wtedy w zależności od sytuacji – używamy wózka z chwytakiem lub wózka z trzpieniem.
 • Obsługa obracarek do roli jest prosta i nie wymaga posiadania większych uprawnień niż do obsługi wózków widłowych (niemniej, obracarki te podlegają pod UDT (mechaniczne podnoszenie powyżej 30 cm), więc ich obsługa również musi być odpowiednio przeszkolona).
 • Dzięki obracarkom roli oszczędzamy czas na wykonywanie prostych czynności fizycznych przez niewykwalifikowanych pracowników.
 • Obracanie rolki może odbywać się poprzez wbijanie trzpienia obracarki do gilzy rolki lub poprzez uchwycenie po zewnątrz za pomocą chwytaka obrotowego.
 • Konstrukcja trzpienia obracarki roli jest na tyle bezpieczna, że nie uszkadza materiału gilzy a zarazem pozwala ponieść rolkę i ją obrócić w sposób bezpieczny.
 • Budowa chwytaka trzymającego rolkę jest na tyle bezpieczna, ze posiadając specjalną gumę na łapach chwytaka do rolki umożliwia złapanie rolki i obrócenie rolki o 90 stopni lub o 180 stopni.
 • W przypadku słabo nawiniętych rolek foliowych lub bobin papierowych, przy zwykłych obracarkach trzpieniowych istnieje ryzyko tzw. stożkowania roli (wyciągania tulei ze środka rolki przy pionowym ułożeniu rolki). Nasze obracarki trzpieniowe roli posiadają dodatkowy chwytak, który dociska powierzchnię rolki zapobiegając jej stożkowaniu.
 • Inne funkcje obracarek do roli, wózków do rolek i bobin np.:
  • szybki rozładunek rolek, które przyjeżdżają na samochodzie dostawczym i układanie ich bezpośrednio na paletach na różnych wysokościach.
  • pobieranie rolek z palety i montaż na trzpień maszyny odpowiedni do jej konstrukcji: albo poprzez chwytak rolki albo poprzez trzpień wkładany do tulei rolki albo tez poprzez kołyskę wioząc rolkę w pozycji tocznej.
  • odbieranie rolek z trzpienia maszyny i układanie tych rolek na paletach magazynowych do wysyłki.