Obracarka/zmieniarka do palet Toppy V–Shape AutoLogis

Zdjęcia:

Filmiki:

Opis:

Przechylarka V-Shape AutoLogis jest systememsłużącym do podmiany palet w cyklu automatycznym, wyposażonym w linię podajników (łańcuchowych lub rolkowych) wraz ze sztaplarkami i desztaplarkami palet umieszczonych obok obracarki V-Shape. 

Sztaplarki palet wyposażone są w przenośniki łańcuchowe, które przesyłają i gromadzą palety po wymianie palet i przed wymianą palet. Oprócz tego system przesyłowy umożliwia „wysłanie” palety do obracarki w celu jej automatycznej wymiany.

 Każda sztaplarka współpracująca z obracarką V-Shape posiada możliwość ułożenia do 14 szt. palet jedna na drugiej.

Sztaplarka i desztaplarka automatyczna z obracarką V-Shape.

Poniżej opisano sekwencje czynności, które należy wykonać w celu zamiany palety drewnianej na paletę plastykową (lub na odwrót). Czynności odwrotne mogą być przeprowadzone dzięki właściwemu zaprogramowaniu PLC.

Logiczny system pracy zmieniarki do palet jest opisany poniżej: 

 Towar z paletą jest umieszczany bezpośrednio na obracarce palet V-Shape za pomocą wózka widłowego.

  1. Obracarka V Shape zamyka górną platformę i w tym samym czasie obraca ładunek o 120°. Stabilność ładunku jest gwarantowana przez kształt litery V w którym struktura maszyny została wykonana. W tym momencie sonar wbudowany w obracarkę mierzy obracany towar; pomiar ten będzie wykorzystywany do centrycznego ustawienia palety pod towarem. 
  1. Platforma załadunkowa wraca do pozycji 0°, zabierając ze sobą paletę (do wymiany) do poziomu podłogi. 
  1. Poprzez obniżony  przenośnik łańcuchowy umieszczony na platformie , paleta jest usuwana I załadowana na podajnik i podana na sztaplarkę palet i w efekcie zostaje w ułożona w stosie palet. 
  1. W międzyczasie druga sztaplarka “przygotowuje” paletę do wymiany, która będzie dostarczona do podajnika a poprzez niego do obracarki V – Shape.
  2. System centrujący umieszcza paletę poprzez elektryczne cylindry, gdyż jest wycentrowany z towarem.

      7. Obracarka palet “V Shape” zabiera paletę do kąta 120°, tak aby dotykała towaru uprzednio przechylonego I wraca wraz z nim z powrotem do pozycji podłogi skąd jest odbierana za pomocą wózka widłowego.

 

Palety ze sztaplarek mogą być usuwane lub dostarczane za pomocą wózka widłowego.

Kiedy stos osiągnie 14 szt. palet lub zostanie zabrana ostatnia paleta ze stosu, natychmiast zostaje uruchomiony sygnał dźwiękowy i świetlny alarmujący o tym zdarzeniu. 

 Jak wspomniano wcześniej urządzenie jest wyposażone w system centrujący sonarowy; który mierzy towary oraz dwa elektryczne cylindry dopasowujące paletę do centralnego położenia z towarem; zakres centrowania: ±100mm.

System bezpieczeństwa jest gwarantowany poprzez obwodowo umieszczony metalowy płot oraz kurtyny świetlnych zabezpieczających przed dostępem do przechylarki Toppy V-Shape

Dane techniczne:

Maksymalny udźwig obracarki automatycznej 1500kg
Maksymalna wysokość obracanego towaru wraz z paletą 2200 mm
Minimalna wysokość obracanego towaru wraz z paletą 650 mm
Wymiary platformy obracarki 1200 x 1200 mm
Wymiary palety (min. - maks.) 800x1200 – 1200x1200 (mm)
Przechylanie obracarki o 120 stopni Hydrauliczne
Obsługa systemu logistycznego Uruchamianie startu cyklu systemu na panelu głównym
Wydajność systemu ok. 50 palet / godz.
Zasilanie systemu logistycznego 6 kW 400V
Załadunek na obracarkę Wózkiem widłowym

Załączniki:

Zadaj pytanie o produkt:

    OBRACARKI – Obracarki Palet / Zmieniarki Palet stacjonarne i mobilne – Zmieniarka Toppy V–Shape AutoLogis